Ostatnie publikacje - Artykuł

Artykuł

Szkolenie

Instruktor bez hamulców

Ostatnie lata przyniosły ze sobą postęp w dziedzinie techniki, kultury, nauki i medycyny. Na gruncie pedagogiki, podchodzi się do człowieka w sposób personalistyczny, podmiotowy i indywidualny. Wychowawcy i nauczyciele starają się pobudzić jedyne i niepowtarzalne, drzemiące w człowieku siły. Stąd też, na różnych płaszczyznach, wykorzystuje się wiedzę psychologiczną dotyczącą stresu, technik relaksacji i zapamiętywania, kojarzenia oraz komunikacji. W dużych zakładach pracy organizuje się szkolenia z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem, aby poprawić warunki pracy i tym samym zwiększyć zyski. Jeśli jest to opłacalne na gruncie korporacji, to dlaczego nie wykorzystać tej wiedzy pod kątem nauki prawa jazdy. Potraktować ją (tę naukę), jak dobrą inwestycję na przyszłość i dążyć do zwiększenia jej rentowności. Dodatkowo, wykorzystać rozwój i nowe podejścia w szkolnictwie, które odchodzi od posługiwania się metodami tradycyjnymi w nauczaniu, na rzecz metod interaktywnych i aktywizujących. Jaka jest odpowiedź na pytanie „Jak to zrobić?” Zapraszam na kurs.