Ostatnie publikacje - Artykuł

Artykuł

Autorska metoda.

Mnemotechnika – ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie

Ostatnie lata przyniosły ze sobą postęp techniczny, kulturowy, nauki i medycyny. Na gruncie pedagogiki, podchodzi się do człowieka w sposób personalistyczny, podmiotowy i indywidualny. Wychowawcy i nauczyciele starają się pobudzić jedyne i niepowtarzalne, drzemiące w człowieku siły. Stąd też, na różnych płaszczyznach, wykorzystuje się wiedzę psychologiczną (dotyczącą stresu, technik relaksacji, technik zapamiętywania, kojarzenia, komunikacji). W dużych zakładach pracy, organizuje się szkolenia z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem, aby poprawić warunki pracy i tym samym zwiększyć zyski. Jeśli jest to opłacalne na gruncie korporacji, to dlaczego, nie wykorzystać tej wiedzy pod kątem nauki prawa jazdy. Potraktować ją (tę naukę), jak dobrą inwestycję na przyszłość i dążyć do zwiększenia jej rentowności. Dodatkowo wykorzystać rozwój i nowe podejścia w szkolnictwie, które odchodzi od posługiwania się metodami tradycyjnymi w nauczaniu, na rzecz metod interaktywnych i aktywizujących.