Ostatnie publikacje - Artykuł

Artykuł

Przed rozpoczęciem kursu

Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK )

Wymagane dokumenty :

1.wniosek o wydanie prawa jazdy, ( można pobrać i wypełnić na miejscu urzędzie),

2. jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,( do uzyskania w placówkach medycyny pracy)

4.pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat,
do pobrania na www.word.bielsko.pl/_doc/egzaminy/Druk_zgody.pdf

5. dokument tożsamości pozwalający ustalić zgodność danych zawartych we wniosku (do wglądu),

Osoby zameldowane w Bielsku-Białej uzyskują PKK w Urzędzie Miejskim na Placu Ratuszowym 6

Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.